Reconstructing sequence evolution over a tree by annealing V.1.0.7 (C)L.Rubanov, 2008
 -b0 -c0.01 -d100 -e10 -f1000 -i0 -l0.2 -m250216(0x3D168) -n1000 -o98(0x62) -p1.5 -q1 -r5
 -minh9 -minl3 -maxl40 -maxb4 -maxi2 -minp2 -s18(0x12) -t0 -v0.01 -w14 -x0 -z1259606984
 -ymhc2 -yovl5 -ytlp20 -ytol30 -ytug6 -yugp3 -yura3 -yutl20 -j0 -ch0

#1860: Htotal=1154.3 Iter=7713935 Time=769595 Paths Best

N01 (-)Hpar=0(0,0) L=75 hel=2 Ura=68(4) T=1 AT=1 Pair=1
ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc (2-13,42-54)L12 G=-12.3
ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc (40-50,58-71)L11 G=-14.5

N02 (N01)Hpar=36.9(40.11,-15.84) L=75 hel=4 Ura=67(9) T=2 AT=2 Pair=4
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt (2-14,41-54)L13 G=-15.3
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt (8-19,38-47)L10 G=-10.4
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt (34-50,58-74)L16 G=-20.9
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt (40-52,60-68)L9 G=-7.8

N03 (N02)Hpar=58.0(63.87,-29.52) L=74 hel=3 Ura=66(8) T=2 AT=1 Pair=2
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaagatgcgggctttttttta (1-14,41-55)L14 G=-16.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaagatgcgggctttttttta (34-50,57-73)L17 G=-26.4
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaagatgcgggctttttttta (34-52,59-73)L15 G=-17.9

N04 (N03)Hpar=34.3(42.58,-41.20) L=74 hel=3 Ura=66(8) T=2 AT=1 Pair=2
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaaaatgcgggctttttttta (1-14,41-52)L12 G=-14.8
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaaaatgcgggctttttttta (34-48,59-73)L15 G=-20.4
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaaaatgcgggctttttttta (34-52,59-73)L15 G=-17.4

N05 (N04)Hpar=69.2(76.65,-37.10) L=72 hel=3 Ura=64(8) T=2 AT=1 Pair=2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggctttttttta (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggctttttttta (33-48,56-71)L16 G=-23.8
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggctttttttta (33-50,55-71)L17 G=-20.9

N06 (N05)Hpar=-2.0(8.10,-50.30) L=72 hel=3 Ura=64(9) T=2 AT=1 Pair=2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttt (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttt (33-48,56-71)L16 G=-23.8
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttt (33-50,55-71)L17 G=-20.9

N07 (N06)Hpar=-4.2(5.83,-50.30) L=72 hel=3 Ura=64(8) T=2 AT=1 Pair=2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttc (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttc (33-48,56-71)L16 G=-23.8
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttc (33-50,55-71)L17 G=-20.9

N08 (N06)Hpar=-4.2(5.83,-50.30) L=72 hel=3 Ura=64(9) T=2 AT=1 Pair=2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaatacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttt (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaatacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttt (33-48,56-71)L16 G=-23.8
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaatacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttt (33-50,55-71)L17 G=-20.9

N09 (N04)Hpar=57.0(60.92,-19.69) L=74 hel=4 Ura=65(8) T=2 AT=2 Pair=4
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcactcaacaaaaagcgggtttttttata (5-14,39-50)L10 G=-8.7
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcactcaacaaaaagcgggtttttttata (2-14,41-51)L11 G=-12.0
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcactcaacaaaaagcgggtttttttata (31-47,60-73)L14 G=-14.6
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcactcaacaaaaagcgggtttttttata (37-50,59-70)L12 G=-13.2

N10 (N09)Hpar=49.8(55.51,-28.54) L=74 hel=3 Ura=65(8) T=2 AT=1 Pair=2
aatggtgcgggttagtactggcaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcaactcaactaaaagcgggtttttttata (3-13,40-52)L11 G=-10.1
aatggtgcgggttagtactggcaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcaactcaactaaaagcgggtttttttata (30-46,60-73)L14 G=-14.5
aatggtgcgggttagtactggcaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcaactcaactaaaagcgggtttttttata (36-50,59-70)L12 G=-12.8

N11 (N10)Hpar=27.9(35.51,-38.29) L=73 hel=3 Ura=64(8) T=2 AT=1 Pair=2
aatggtgcgggttagtacggcaaaaaaaagaaacaaaaaacccgcaactcaactgaaagcgggtttttttata (3-13,39-51)L11 G=-10.1
aatggtgcgggttagtacggcaaaaaaaagaaacaaaaaacccgcaactcaactgaaagcgggtttttttata (35-45,59-69)L11 G=-14.2
aatggtgcgggttagtacggcaaaaaaaagaaacaaaaaacccgcaactcaactgaaagcgggtttttttata (35-49,58-69)L12 G=-12.8

N12 (N03)Hpar=35.9(44.06,-41.06) L=74 hel=2 Ura=67(7) T=1 AT=1 Pair=1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (1-14,41-55)L14 G=-13.5
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (34-50,57-73)L17 G=-25.5

N13 (N12)Hpar=-4.9(7.34,-61.26) L=74 hel=2 Ura=67(7) T=1 AT=1 Pair=1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaataagatacaggccttttttta (1-14,41-55)L14 G=-12.1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaataagatacaggccttttttta (34-50,57-73)L17 G=-25.5

AB (N11)Hpar=102.6(103.87,-6.24) L=71 hel=2 Ura=62(8) T=1 AT=1 Pair=1
aatggggcgggctagtgcgttgaagaatagaattcatgaacccgcatttcccgagagcgggtttttttatg (3-11,41-53)L9 G=-8.5
aatggggcgggctagtgcgttgaagaatagaattcatgaacccgcatttcccgagagcgggtttttttatg (38-49,53-64)L11 G=-11.2

EC (N07)Hpar=15.9(25.80,-49.55) L=71 hel=2 Ura=63(9) T=1 AT=1 Pair=1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgacagtgcgggcttttttttt (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgacagtgcgggcttttttttt (33-48,55-70)L16 G=-24.4

EO (N08)Hpar=60.9(68.77,-39.54) L=70 hel=2 Ura=62(9) T=1 AT=1 Pair=1
taacggtgcgggctgacgcatacaaagattccagaaaaagcccgcaccgaacagtgcgggcttttttttt (4-14,39-49)L11 G=-16.7
taacggtgcgggctgacgcatacaaagattccagaaaaagcccgcaccgaacagtgcgggcttttttttt (33-47,54-68)L15 G=-22.9

HI (N11)Hpar=46.2(52.54,-31.84) L=74 hel=2 Ura=65(8) T=1 AT=1 Pair=1
aatggtgcgggttagtgcagcaaaaacaagatacagaaaacccgcgattcaactgaatagcgggtttttttata (3-13,39-51)L11 G=-9.6
aatggtgcgggttagtgcagcaaaaacaagatacagaaaacccgcgattcaactgaatagcgggtttttttata (35-50,55-70)L15 G=-19.4

KP (N05)Hpar=9.5(17.76,-41.35) L=72 hel=2 Ura=62(9) T=1 AT=1 Pair=1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcggtttttttttga (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcggtttttttttga (32-48,56-71)L16 G=-18.6

PQ (N10)Hpar=103.9(105.59,-8.65) L=74 hel=2 Ura=65(8) T=1 AT=1 Pair=1
catagtgcgggttttaattggctgaaataatgaaagaataaaccgaaaacccgctacaagcgggtttttttgta (7-21,43-54)L12 G=-13.3
catagtgcgggttttaattggctgaaataatgaaagaataaaccgaaaacccgctacaagcgggtttttttgta (38-55,59-73)L15 G=-16.9

SON (N02)Hpar=55.6(60.73,-25.78) L=75 hel=2 Ura=67(8) T=1 AT=1 Pair=1
agtgggggcgggctgatacaccctaaagaatttaacgacgagcccgcttcccacaaagaagcgggcttttttgtt (2-14,41-54)L13 G=-16.2
agtgggggcgggctgatacaccctaaagaatttaacgacgagcccgcttcccacaaagaagcgggcttttttgtt (37-50,58-75)L14 G=-17.1

TY (N07)Hpar=-7.8(2.14,-49.55) L=72 hel=2 Ura=64(8) T=1 AT=1 Pair=1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttc (5-14,40-49)L10 G=-14.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttc (33-48,56-71)L16 G=-23.8

VC (N13)Hpar=54.4(63.93,-47.46) L=73 hel=2 Ura=66(7) T=1 AT=1 Pair=1
tgttggggcaggctgctgagcgcaaaatttcacaaaaaaggcctgtatcccaaccgatacaggccttttttta (2-14,40-54)L13 G=-14.9
tgttggggcaggctgctgagcgcaaaatttcacaaaaaaggcctgtatcccaaccgatacaggccttttttta (34-49,56-71)L16 G=-24.0

VK (N09)Hpar=147.9(150.13,-11.33) L=80 hel=2 Ura=71(8) T=1 AT=1 Pair=1
atagtgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagatcgaattccacaaaacccgtactgaataaaaagtgcgggtttttttatg (6-14,45-53)L9 G=-9.3
atagtgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagatcgaattccacaaaacccgtactgaataaaaagtgcgggtttttttatg (43-54,63-74)L12 G=-16.0

VP (N12)Hpar=-1.8(9.60,-57.06) L=74 hel=2 Ura=67(7) T=1 AT=1 Pair=1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcacaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (1-14,41-55)L14 G=-13.5
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcacaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (35-50,57-72)L16 G=-24.0

VV (N13)Hpar=43.3(55.54,-61.26) L=77 hel=2 Ura=70(7) T=1 AT=1 Pair=1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaacaaatttcaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (1-14,44-58)L14 G=-13.4
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaacaaatttcaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (37-53,60-76)L17 G=-25.5

XCA (N01)Hpar=140.4(140.64,-1.43) L=80 hel=2 Ura=73(3) T=1 AT=1 Pair=1
gcccggtgcggtccgtcgtcttcgcgtaacttccgaaaacaacggccccgcacccggatcaggatgcgggggtctccctc (5-13,44-54)L9 G=-8.8
gcccggtgcggtccgtcgtcttcgcgtaacttccgaaaacaacggccccgcacccggatcaggatgcgggggtctccctc (46-54,62-71)L9 G=-10.9

YP (N08)Hpar=39.4(48.83,-47.35) L=73 hel=2 Ura=65(9) T=1 AT=1 Pair=1
ttacggggcgggctgacgcgtacaggaaacaatagaaaaaagcccgcacctagacagtgcgggcttttttttt (5-14,41-50)L9 G=-10.8
ttacggggcgggctgacgcgtacaggaaacaatagaaaaaagcccgcacctagacagtgcgggcttttttttt (34-49,57-72)L16 G=-23.8

Overall H=1154.262 H1=1352.179 H3=-989.581 λ=0.2 

Path from leaves over similar helices: Top Best

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgca-tccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgca-tccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgca-tccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgca-cccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-24.6
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgca-ctcaacaa-aaagcgggtttttttata N09:(2-14,41-51)L11;(37-50,59-70)L12 H3=-39.0
a-atggtgcgggttagtactggcaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcaactcaacta-aaagcgggtttttttata N10:(3-13,40-52)L11;(36-50,59-70)L12 H3=-51.0
a-atggtgcgggttagtac-ggcaaaaaaaagaaacaaaaaacccgcaactcaactg-aaagcgggtttttttata N11:(3-13,39-51)L11;(35-49,58-69)L12 H3=-6.2
a-atggggcgggctagtgc-gttgaagaatagaattcatgaacccgcatttc--ccg-agagcgggtttttttatg AB:(3-11,41-53)L9;(38-49,53-64)L11 Σ=-240.5

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-38.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggctttttttta N05:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttt N06:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttc N07:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-47.0
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga--c-agtgcgggcttttttttt EC:(5-14,40-49)L10;(33-48,55-70)L16 Σ=-315.0

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-38.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggctttttttta N05:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttt N06:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaata-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttt N08:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-37.0
taacggtgcgggctgacgcatacaaagattc-cagaaaaa-gcccgcacc-ga-ac-agtgcgggcttttttttt EO:(4-14,39-49)L11;(33-47,54-68)L15 Σ=-305.0

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgca-tccaataaaga-tgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgca-tccaacaaaga-tgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgca-tccaacaa-ga-tgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgca-cccaacaa-aa-tgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-24.6
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgca-ctcaacaa-aa-agcgggtttttttata N09:(2-14,41-51)L11;(37-50,59-70)L12 H3=-39.0
a-atggtgcgggttagtactggcaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcaactcaacta-aa-agcgggtttttttata N10:(3-13,40-52)L11;(36-50,59-70)L12 H3=-51.0
a-atggtgcgggttagtac-ggcaaaaaaaagaaacaaaaaacccgcaactcaactg-aa-agcgggtttttttata N11:(3-13,39-51)L11;(35-49,58-69)L12 H3=-35.0
a-atggtgcgggttagtgc-agcaaaaacaagatacagaaaacccgcgattcaactg-aatagcgggtttttttata HI:(3-13,39-51)L11;(35-50,55-70)L15 Σ=-269.3

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-38.8
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-48,59-73)L15 H3=-38.0
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggctttttttta N05:(5-14,40-49)L10;(33-48,56-71)L16 H3=-43.8
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcggtttttttttga KP:(5-14,40-49)L10;(32-48,56-71)L16 Σ=-201.2

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgca-tccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgca-tccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgca-tccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-38.8
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgca-cccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-48,59-73)L15 H3=-27.8
agatggtgcgggttagtgctgacaaaaaaaatgaacaaaaaacccgca-ctcaacaa-aaagcgggtttttttata N09:(2-14,41-51)L11;(31-47,60-73)L14 H3=-46.0
a-atggtgcgggttagtactggcaaaaaaaatgaacaaaaaacccgcaactcaacta-aaagcgggtttttttata N10:(3-13,40-52)L11;(30-46,60-73)L14 H3=-8.6
c-atagtgcgggttttaattggctgaaataatgaaagaataaaccgaaaacccgcta-caagcgggtttttttgta PQ:(7-21,43-54)L12;(38-55,59-73)L15 Σ=-201.9

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-41.1
agtgggggcgggctgatacaccctaaagaatttaacgacgagcccgcttcccacaaagaagcgggcttttttgtt SON:(2-14,41-54)L13;(37-50,58-75)L14 Σ=-70.3

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-38.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggctttttttta N05:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttt N06:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttc N07:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-47.0
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttc TY:(5-14,40-49)L10;(33-48,56-71)L16 Σ=-315.0

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-45.1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaacaa-gatacaggccttttttta N12:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-61.3
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaataa-gatacaggccttttttta N13:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-47.5
tgttggggcaggctgctgagcgcaa-aatttcacaaaaaaggcctgtatcccaacc-gatacaggccttttttta VC:(2-14,40-54)L13;(34-49,56-71)L16 Σ=-234.3

ggttggggcgggccgctgt-cttcgaaaaattttaa---tgacgagcccgcatccaataaagatg--cgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgt-actcaaaaaattttaa---agacgagcccgcatccaacaaagatg--cgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgc-gcacaagaaattccaa---aaaaaagcccgcatccaacaa-gatg--cgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgc-gcacaagaaaaatcag---aaaaaagcccgcacccaacaa-aatg--cgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-24.6
agatggtgcgggttagtgc-tgacaaaaaaaatgaa---caaaaaacccgcactcaacaa-aaag--cgggtttttttata N09:(2-14,41-51)L11;(37-50,59-70)L12 H3=-19.4
atagtgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagatcgaattccacaaaacccgtactgaataa-aaagtgcgggtttttttatg VK:(6-14,45-53)L9;(43-54,63-74)L12 Σ=-163.6

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-45.1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaacaa-gatacaggccttttttta N12:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-57.1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcacaaaaaaggcctgtatccaacaa-gatacaggccttttttta VP:(1-14,41-55)L14;(35-50,57-72)L16 Σ=-182.6

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaa---attttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaa---attttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaa---attccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-45.1
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaa---attcaaaaaaaaggcctgtatccaacaa-gatacaggccttttttta N12:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-61.3
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaa---attcaaaaaaaaggcctgtatccaataa-gatacaggccttttttta N13:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-61.3
tgttggggcaggctgctgagcgaaagaacaaatttcaaaaaaaggcctgtatccaacaa-gatacaggccttttttta VV:(1-14,44-58)L14;(37-53,60-76)L17 Σ=-248.1

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaatttt----aatgacgagcccgcatcca-ataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-1.4
gcccggtgcggtccgtcgtcttcgcgtaacttccgaaaacaacggccccgcacccggatcaggatgcgggggtctccctc XCA:(5-13,44-54)L9;(46-54,62-71)L9 Σ=-1.4

ggttggggcgggccgctgtcttcgaaaaattttaatgacgagcccgcatccaataaagatgcgggcatttccctc N01:(2-13,42-54)L12;(40-50,58-71)L11 H3=-29.2
ggttggggcgggctgctgtactcaaaaaattttaaagacgagcccgcatccaacaaagatgcgggcttttttttt N02:(2-14,41-54)L13;(34-50,58-74)L16 H3=-51.3
tgttggggcgggctgctgcgcacaagaaattccaaaaaaaagcccgcatccaacaa-gatgcgggctttttttta N03:(1-14,41-55)L14;(34-50,57-73)L17 H3=-39.1
tgatggtgcgggctgatgcgcacaagaaaaatcagaaaaaagcccgcacccaacaa-aatgcgggctttttttta N04:(1-14,41-52)L12;(34-52,59-73)L15 H3=-38.2
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggctttttttta N05:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaaca-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttt N06:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-55.1
taacggtgcgggctgacgcgtacaggaaata-cagaaaaaagcccgcacctga-ac-agtgcgggcttttttttt N08:(5-14,40-49)L10;(33-50,55-71)L17 H3=-44.8
ttacggggcgggctgacgcgtacaggaaacaatagaaaaaagcccgcacctag-ac-agtgcgggcttttttttt YP:(5-14,41-50)L9;(34-49,57-72)L16 Σ=-312.8

Total H3 over all paths: -3060.954 Path total/root: 14/14  Top Best

Multiple alignment:
a-atggggcgggctagtgc--gttgaaga---ataga----at---tcatgaacccgcatttc---ccg-ag-ag--cgggtttttttatg AB
taacggtgcgggctgacgc-gtacaggaa---aca-c----ag---aaaaaagcccgca-cctg-a--c-ag-tg--cgggcttttttttt EC
taacggtgcgggctgacgc-atacaaaga---ttc-c----ag---aaaaa-gcccgca-cc-g-a-ac-ag-tg--cgggcttttttttt EO
a-atggtgcgggttagtgc--agcaaaaa---caaga----ta---cagaaaacccgcgattca-actg-aatag--cgggtttttttata HI
taacggtgcgggctgacgc-gtacaggaa---aca-c----ag---aaaaaagcccgca-cctg-a-ac-ag-tg--cggtttttttttga KP
c-atagtgcgggttttaat-tggctgaaa---taatg----aa---agaataaaccgaaaaccc-gcta-ca-ag--cgggtttttttgta PQ
agtgggggcgggctgatac-accctaaag---aattt----aa---cgacgagcccgct-tccc-acaaaga-ag--cgggcttttttgtt SON
taacggtgcgggctgacgc-gtacaggaa---aca-c----ag---aaaaaagcccgca-cctg-a-ac-ag-tg--cgggcttttttttc TY
tgttggggcaggctgctga-gcgcaa-aa---tttca----ca---aaaaaggcctgta-tccc-aacc-ga-ta--caggccttttttta VC
atagtgtgcgggttagtgcgtaacaaaaa---gatcg----aattccacaaaacccgta-ctga-ataa-aa-agtgcgggtttttttatg VK
tgttggggcaggctgctga-gcgaaagaa---attca----ca---aaaaaggcctgta-tcca-acaa-ga-ta--caggccttttttta VP
tgttggggcaggctgctga-gcgaaagaacaaatttc----aa---aaaaaggcctgta-tcca-acaa-ga-ta--caggccttttttta VV
gcccggtgcggtccgtcgt-cttcgcgta---acttccgaaaa---caacggccccgca-cccggatcagga-tg--cgggggtctccctc XCA
ttacggggcgggctgacgc-gtacaggaa---acaat----ag---aaaaaagcccgca-ccta-g-ac-ag-tg--cgggcttttttttt YP