Reconstructing sequence evolution over a tree by annealing V.1.0.7 (C)L.Rubanov, 2008
 -b0 -c0.01 -d100 -e10 -f1000 -i0 -l0.25 -m250216(0x3D168) -n1000 -o98(0x62) -p1.5 -q1 -r5
 -minh9 -minl3 -maxl40 -maxb4 -maxi3 -minp2 -s18(0x12) -t0 -v0.01 -w14 -x0 -z1207591643
 -ymhc1 -yovl5 -ytlp20 -ytol30 -ytug6 -yugp3 -yura3 -yutl20 -j1.5 -ch0.2 -mu5 -aaThr/Ile

#3454: Htotal=1118.8 Iter=2282984 Time=317417 Paths Init Best

N01 (-)Hpar=0(0,0) L=138 hel=4 Ura=131(6) T=2 AT=2 Pair=3
atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta (69-77,106-114)L9 G=-11.7
atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta (71-81,95-106)L10 G=-9.9
atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta (96-104,123-135)L9 G=-3.0
atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta (104-112,120-129)L9 G=-10.9

N02 (N01)Hpar=72.3(166.86,-378.35) L=133 hel=3 Ura=125(8) T=1 AT=2 Pair=2
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataatttcaaaaagagcgcgcttccacactaagaagcgggctttttttta (58-70,98-110)L12 G=-14.3
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataatttcaaaaagagcgcgcttccacactaagaagcgggctttttttta (71-81,94-105)L10 G=-8.1
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataatttcaaaaagagcgcgcttccacactaagaagcgggctttttttta (92-107,116-131)L15 G=-19.5

N03 (N02)Hpar=100.8(150.00,-196.65) L=131 hel=2 Ura=123(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtgcgggctggcgcggagctaaaaaaattcaaaaaaagcgcgcatccccaacaagatgcgggctttttttta (58-68,96-104)L9 G=-6.2
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtgcgggctggcgcggagctaaaaaaattcaaaaaaagcgcgcatccccaacaagatgcgggctttttttta (90-105,114-129)L15 G=-20.0

N04 (N03)Hpar=137.5(164.40,-107.60) L=127 hel=2 Ura=118(9) T=1 AT=1 Pair=1
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccaccactaccatagccaataatgtgcgggctggcgcgtagcaaaaagaattaaaaaaagcccgcaccttaacaaagtgcgcgttttttttta (54-66,93-105)L12 G=-13.9
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccaccactaccatagccaataatgtgcgggctggcgcgtagcaaaaagaattaaaaaaagcccgcaccttaacaaagtgcgcgttttttttta (87-101,111-125)L14 G=-16.2

N05 (N04)Hpar=96.2(163.06,-267.34) L=125 hel=2 Ura=114(10) T=1 AT=1 Pair=1
atgaatcgcatcagcatcaccaccattatcaccaccaccactaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcaccttaacagtgcgggctttttttttcta (51-64,90-102)L13 G=-14.4
atgaatcgcatcagcatcaccaccattatcaccaccaccactaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcaccttaacagtgcgggctttttttttcta (83-98,106-121)L16 G=-23.8

N06 (N05)Hpar=25.1(38.44,-53.45) L=124 hel=2 Ura=113(9) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaccgcatcagcatcaccaccattaccaccaccaccactaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaatacagaaaaaagcccgcacctaacagtgcgggctttttttttcca (55-64,90-99)L10 G=-14.2
atgaaccgcatcagcatcaccaccattaccaccaccaccactaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaatacagaaaaaagcccgcacctaacagtgcgggctttttttttcca (83-98,105-120)L16 G=-24.4

N07 (N06)Hpar=36.5(52.07,-62.45) L=122 hel=2 Ura=113(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctaacagtgcgggcttttttttcg (55-64,90-99)L10 G=-14.2
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctaacagtgcgggcttttttttcg (83-98,105-120)L16 G=-24.4

N08 (N06)Hpar=68.1(83.71,-62.45) L=127 hel=2 Ura=116(10) T=1 AT=1 Pair=1
atgcgccgcatcagcctaatcaccacgattattaccaccaccgataccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaagaaatacagaaaaaagcccgcacctaacagtgcgggctttttttttcta (58-67,93-102)L10 G=-14.2
atgcgccgcatcagcctaatcaccacgattattaccaccaccgataccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaagaaatacagaaaaaagcccgcacctaacagtgcgggctttttttttcta (86-101,108-123)L16 G=-24.4

N09 (N04)Hpar=-8.2(73.95,-328.67) L=126 hel=2 Ura=117(9) T=1 AT=1 Pair=1
atgaataccggcagcattattactatgatcacgaccaccactattataaccaataatgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagaattaaaaaaagcccgcaccttaaaaagtgcgggtttttttttg (54-66,93-105)L12 G=-12.5
atgaataccggcagcattattactatgatcacgaccaccactattataaccaataatgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagaattaaaaaaagcccgcaccttaaaaagtgcgggtttttttttg (87-101,110-124)L15 G=-21.9

N10 (N09)Hpar=65.2(73.43,-33.04) L=127 hel=2 Ura=118(9) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaaaccgacagcacttttaccatgatcacgattaccactattataaccattaatgtggcgggttagtgcgtaacaaaaaaaattcaaaaaagcccgcatcttaaaaagtgcgggtttttttttg (56-67,94-102)L9 G=-5.8
atgaaaaccgacagcacttttaccatgatcacgattaccactattataaccattaatgtggcgggttagtgcgtaacaaaaaaaattcaaaaaagcccgcatcttaaaaagtgcgggtttttttttg (89-105,109-124)L16 G=-18.7

N11 (N10)Hpar=136.7(145.54,-35.24) L=129 hel=2 Ura=120(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaaaccgaccgcacttttatcatgatcacgattaccatgaccattataacgattaatggggcgggttagtgcgtcaaaaaaaagaatcaaaaaacccgcatttcccgaagagcgggtttttttatg (60-70,96-110)L11 G=-11.1
atgaaaaccgaccgcacttttatcatgatcacgattaccatgaccattataacgattaatggggcgggttagtgcgtcaaaaaaaagaatcaaaaaacccgcatttcccgaagagcgggtttttttatg (92-106,111-125)L14 G=-16.5

N12 (N03)Hpar=137.9(149.64,-47.08) L=133 hel=2 Ura=126(7) T=1 AT=1 Pair=1
atgactactaacagcctaataataatggctaccaccattactattaccgacacgacatatgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (60-73,100-114)L13 G=-13.6
atgactactaacagcctaataataatggctaccaccattactattaccgacacgacatatgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (93-109,116-132)L17 G=-25.5

N13 (N12)Hpar=-23.4(28.78,-208.90) L=133 hel=2 Ura=126(7) T=1 AT=1 Pair=1
atgattactaacagcctaatagtaatgaccaccaccattactattaccgacacgacgcatgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaataagatacaggccttttttta (60-73,100-114)L13 G=-12.2
atgattactaacagcctaatagtaatgaccaccaccattactattaccgacacgacgcatgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcaaaaaaaaggcctgtatccaataagatacaggccttttttta (93-109,116-132)L17 G=-25.5

AB (N11)Hpar=78.4(102.47,-96.28) L=128 hel=2 Ura=119(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaatccgaccgcacttttattatgatgccaaccaccatgaccatgataatgataaatggggcgggctagtgcgttgaagaatagaattcatgaacccgcatttcccgagagcgggtttttttatg (60-68,98-110)L9 G=-8.5
atgaaatccgaccgcacttttattatgatgccaaccaccatgaccatgataatgataaatggggcgggctagtgcgttgaagaatagaattcatgaacccgcatttcccgagagcgggtttttttatg (95-106,111-121)L11 G=-9.6

AS (N10)Hpar=146.3(148.54,-9.04) L=127 hel=2 Ura=118(6) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaatccgaccgcacttttaccatgatgacgattaccaccattatgacctttataatggcggggtagtgcgaacgaaagatattcaattaagcccgcaacctgaaaagtgcgggcttttttgcag (61-70,89-99)L9 G=-7.2
atgaaatccgaccgcacttttaccatgatgacgattaccaccattatgacctttataatggcggggtagtgcgaacgaaagatattcaattaagcccgcaacctgaaaagtgcgggcttttttgcag (92-104,109-119)L11 G=-13.4

EC (N07)Hpar=16.1(31.72,-62.45) L=122 hel=2 Ura=113(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaacgcattagcaccaccattaccaccaccatcaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgacagtgcgggcttttttttcg (55-64,90-99)L10 G=-14.2
atgaaacgcattagcaccaccattaccaccaccatcaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgacagtgcgggcttttttttcg (83-98,105-120)L16 G=-24.4

EO (N08)Hpar=85.2(97.30,-48.45) L=126 hel=2 Ura=115(10) T=1 AT=1 Pair=1
atgcgcactatcagcctaatcaccacgattattaccatcaccgatacaaccagtaacggtgcgggctgacgcatacaaagattccagaaaaagcccgcaccgaacagtgcgggctttttttttatg (57-67,92-102)L11 G=-0.0
atgcgcactatcagcctaatcaccacgattattaccatcaccgatacaaccagtaacggtgcgggctgacgcatacaaagattccagaaaaagcccgcaccgaacagtgcgggctttttttttatg (86-100,107-121)L15 G=-22.9

HI (N11)Hpar=301.4(308.97,-30.24) L=146 hel=2 Ura=137(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaaaataaccgcactttatccgtaatcattagcacgattaccgccattatgatgaccattattatgattaatggcgcgggttagtgcagcaaaaacaagatacagaaaacccgcgattcaactgaatagcgggtttttttata (78-85,111-118)L8 G=-0.0
atgaaaaataaccgcactttatccgtaatcattagcacgattaccgccattatgatgaccattattatgattaatggcgcgggttagtgcagcaaaaacaagatacagaaaacccgcgattcaactgaatagcgggtttttttata (107-122,127-142)L15 G=-19.4

KP (N05)Hpar=84.6(96.71,-48.45) L=130 hel=2 Ura=117(9) T=1 AT=1 Pair=1
atgaatcgcatcggcatgattaccaccattatcaccaccaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggctttttttttgacaa (58-67,93-102)L10 G=-14.2
atgaatcgcatcggcatgattaccaccattatcaccaccaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggctttttttttgacaa (85-101,109-126)L17 G=-0.0

SON (N02)Hpar=56.9(134.63,-310.74) L=131 hel=2 Ura=123(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgcatagcctaggtttcgtagtaattactattattacaaccaccactacaaccagagtgggggcgggctgatacaccctaaagaatttaacgacgagcccgcttcccacaaagaagcgggcttttttgtt (58-70,97-110)L13 G=-16.2
atgcatagcctaggtttcgtagtaattactattattacaaccaccactacaaccagagtgggggcgggctgatacaccctaaagaatttaacgacgagcccgcttcccacaaagaagcgggcttttttgtt (96-106,114-124)L11 G=-0.0

TY (N07)Hpar=8.0(23.62,-62.45) L=123 hel=2 Ura=114(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttcg (55-64,90-99)L10 G=-14.2
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggtaacggtgcgggctgacgcgtacaggaaacacagaaaaaagcccgcacctgaacagtgcgggcttttttttcg (83-98,106-121)L16 G=-23.8

VC (N13)Hpar=137.7(152.55,-59.46) L=135 hel=2 Ura=125(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgttgaatcacagcctaatcgtaatgaccaccattattaccattaccgacacgtcgcatgttggggcaggctgctgagcgcaaaatttcacaaaaaaggcctgtatcccaaccgatacaggcctttttttatac (61-73,99-113)L13 G=-0.0
atgttgaatcacagcctaatcgtaatgaccaccattattaccattaccgacacgtcgcatgttggggcaggctgctgagcgcaaaatttcacaaaaaaggcctgtatcccaaccgatacaggcctttttttatac (93-108,115-130)L16 G=-24.0

VK (N09)Hpar=174.4(178.89,-17.84) L=132 hel=2 Ura=123(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgaataaacgcactgtgattactatgattatgaccaccactattattaccaatagtgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagatcgaattccacaaaacccgtactgaataaaaagtgcgggtttttttatg (58-66,97-105)L9 G=-9.3
atgaataaacgcactgtgattactatgattatgaccaccactattattaccaatagtgtgcgggttagtgcgtaacaaaaagatcgaattccacaaaacccgtactgaataaaaagtgcgggtttttttatg (95-106,115-126)L12 G=-16.0

VP (N12)Hpar=45.3(94.29,-195.89) L=136 hel=2 Ura=126(8) T=1 AT=1 Pair=1
atgccatctaacagcctagtagtaatgaccacgaccattattattaccgacacgacaaatgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcacaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggcctttttttatgc (60-73,100-114)L14 G=-0.0
atgccatctaacagcctagtagtaatgaccacgaccattattattaccgacacgacaaatgttggggcaggctgctgagcgaaagaaattcacaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggcctttttttatgc (94-109,116-131)L16 G=-0.0

VV (N13)Hpar=77.4(95.91,-73.86) L=136 hel=2 Ura=129(7) T=1 AT=1 Pair=1
atgattcttaacagccaactagtaatgaccaccaccattattattaccgacatcacacatgttggggcaggctgctgagcgaaagaacaaatttcaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (60-73,103-117)L14 G=-0.0
atgattcttaacagccaactagtaatgaccaccaccattattattaccgacatcacacatgttggggcaggctgctgagcgaaagaacaaatttcaaaaaaaggcctgtatccaacaagatacaggccttttttta (96-112,119-135)L17 G=-25.5

XCA (N01)Hpar=459.4(624.77,-661.38) L=183 hel=2 Ura=177(3) T=1 AT=1 Pair=1
atgggtaacgcctccgccaccgcttcgcttctctgccagccgctactgctggcaggtgcgggcgtggccggcattaccaccatcattactaccgccaccattcgcccggtgcggtccgtcgtcttcgcgtaacttccgaaaacaacggccccgcacccggatcaggatgcgggggcttccctc (108-114,151-157)L7 G=-0.0
atgggtaacgcctccgccaccgcttcgcttctctgccagccgctactgctggcaggtgcgggcgtggccggcattaccaccatcattactaccgccaccattcgcccggtgcggtccgtcgtcttcgcgtaacttccgaaaacaacggccccgcacccggatcaggatgcgggggcttccctc (149-157,165-174)L9 G=-10.9

YP (N08)Hpar=93.0(107.67,-58.85) L=129 hel=2 Ura=118(9) T=1 AT=1 Pair=1
atgcgatacatcagcctgaacacaacgattattaccaccaccgaaaccacaggttacggggcgggctgacgcgtacaggaaacaatagaaaaaagcccgcacctagacagtgcgggctttttttttcaa (59-67,94-103)L9 G=-0.0
atgcgatacatcagcctgaacacaacgattattaccaccaccgaaaccacaggttacggggcgggctgacgcgtacaggaaacaatagaaaaaagcccgcacctagacagtgcgggctttttttttcaa (87-102,110-125)L16 G=-23.8

Overall H=1118.764 H1=3487.906 H3=-3516.570 λ=0.25 H4=-298.000 μ=5 

Path from leaves over similar helices: Top Init Best

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataa---ccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaa---ccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggctttttttta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccacca---ctattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggctttttttta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccacca---ctaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgttttttttta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-52.1
atgaataccggcagcattattactatgatcacgaccacca---ctattataacca--ataatgtg--cgggttagtgcgtaacaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aa-aaagtgcgggtttttttttg N09:(54-66,93-105)L12;(87-101,110-124)L15 H3=-25.0
atgaaaaccgacagcacttttaccatgatcacgattacca---ctattataacca--ttaatgtgg-cgggttagtgcgtaacaaaaaaa-att-caaaaaagcccgca-tctt----aa-aaagtgcgggtttttttttg N10:(56-67,94-102)L9;(89-105,109-124)L16 H3=-28.8
atgaaaaccgaccgcacttttatcatgatcacgattaccatgaccattataacga--ttaatgggg-cgggttagtgcgtcaaaaaaaag-aat-caaaaaa-cccgca-tttc----cc-gaagagcgggtttttttatg N11:(60-70,96-110)L11;(92-106,111-125)L14 H3=-27.2
atgaaatccgaccgcacttttattatgatgccaaccaccatgaccatgataatga--taaatgggg-cgggctagtgcgttgaagaatag-aat-tcatgaa-cccgca-tttc----cc-ga-gagcgggtttttttatg AB:(60-68,98-110)L9;(95-106,111-121)L11 Σ=-213.7

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttct-a N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggctttttttt-a N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggctttttttt-a N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgttttttttt-a N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-52.1
atgaataccggcagcattattactatgatcacgaccaccactattataacca--ataatgtg--cgggttagtgcgtaacaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aa-aaagtgcgggttttttttt-g N09:(54-66,93-105)L12;(87-101,110-124)L15 H3=-25.0
atgaaaaccgacagcacttttaccatgatcacgattaccactattataacca--ttaatgtgg-cgggttagtgcgtaacaaaaaaa-att-caaaaaagcccgca-tctt----aa-aaagtgcgggttttttttt-g N10:(56-67,94-102)L9;(89-105,109-124)L16 H3=-2.8
atgaaatccgaccgcacttttaccatgatgacgattaccaccattatgacct--ttataatgg-cggggtagtgcg-aacgaaagat-att-caattaagcccgca-acct----ga-aaagtgcgggcttttttgcag AS:(61-70,89-99)L9;(92-104,109-119)L11 Σ=-160.5

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttc-ta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggcttttttt-ta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggcttttttt-ta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgtttttttt-ta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-46.0
atgaatcgcatcagcatcaccaccattatcaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cctt----aacagtgcgggctttttttttcta N05:(51-64,90-102)L13;(83-98,106-121)L16 H3=-43.0
atgaaccgcatcagcatcaccaccattaccaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaat-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----aacagtgcgggctttttttttcca N06:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 H3=-52.0
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----aacagtgcgggctttttttt--cg N07:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 H3=-52.0
atgaaacgcattagcaccaccattaccaccaccatcaccattaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----gacagtgcgggctttttttt--cg EC:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 Σ=-273.7

atgcaccgcatcggt---tccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttc-ta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggt---ttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggcttttttt-ta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagc---ctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggcttttttt-ta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagc---atcatcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgtttttttt-ta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-46.0
atgaatcgcatcagc---atcaccaccattatcaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cctt----aacagtgcgggctttttttttcta N05:(51-64,90-102)L13;(83-98,106-121)L16 H3=-43.0
atgaaccgcatcagc---atcaccaccattaccaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaat-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----aacagtgcgggctttttttttcca N06:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 H3=-52.0
atgcgccgcatcagcctaatcaccacgattattaccaccaccgataccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caagaaat-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----aacagtgcgggctttttttttcta N08:(58-67,93-102)L10;(86-101,108-123)L16 H3=-42.0
atgcgcactatcagcctaatcaccacgattattaccatcaccgatacaaccagta--acg--gtg--cgggctgacgcata-caaagatt-cca-gaaaaa-gcccgca-ccg-----aacagtgcgggctttttttttatg EO:(57-67,92-102)L11;(86-100,107-121)L15 Σ=-263.7

atgcaccgcatcggttccat-----gc-taattgctactactata---------a---ccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcat-----ag-taattactactaccaca---------a---ccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggctttttttta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcat-----aa-taatgactaccaccacc---------a---ctattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggctttttttta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcatcat-----ca-ctatgatcactaccacc---------a---ctaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgttttttttta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-52.1
atgaataccggcagcattat-----ta-ctatgatcacgaccacc---------a---ctattataacca--ataatgtg--cgggttagtgcgtaacaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aa-aaagtgcgggtttttttttg N09:(54-66,93-105)L12;(87-101,110-124)L15 H3=-25.0
atgaaaaccgacagcacttt-----ta-ccatgatcacgattacc---------a---ctattataacca--ttaatgtgg-cgggttagtgcgtaacaaaaaaa-att-caaaaaagcccgca-tctt----aa-aaagtgcgggtttttttttg N10:(56-67,94-102)L9;(89-105,109-124)L16 H3=-28.8
atgaaaaccgaccgcacttt-----ta-tcatgatcacgattacc---------atgaccattataacga--ttaatgggg-cgggttagtgcgtcaaaaaaaag-aat-caaaaaa-cccgca-tttc----cc-gaagagcgggtttttttatg N11:(60-70,96-110)L11;(92-106,111-125)L14 H3=-22.4
atgaaaaataaccgcactttatccgtaatcattagcacgattaccgccattatgatgaccattattatga--ttaatggcg-cgggttagtgcagcaaaaacaag-ata-cagaaaa-cccgcg-attcaa--ct-gaatagcgggtttttttata HI:(78-85,111-118)L8;(107-122,127-142)L15 Σ=-208.9

atgcaccgcatcggttc---catgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttc---ta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggttt---catagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggcttttttt---ta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcct---cataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggcttttttt---ta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcat---catcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgtttttttt---ta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-46.0
atgaatcgcatcagcat---caccaccattatcaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cctt----aacagtgcgggcttttttttt--cta N05:(51-64,90-102)L13;(83-98,106-121)L16 H3=-38.0
atgaatcgcatcggcatgattaccaccattatcaccaccaccattaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cctg----aacagtgcgggctttttttttgacaa KP:(58-67,93-102)L10;(85-101,109-126)L17 Σ=-164.6

atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataatttcaaaaagagcgcgcttccacactaagaagcgggctttttttta N02:(58-70,98-110)L12;(92-107,116-131)L15 H3=-29.6
atgcatagcctaggtttcgtagtaattactattattacaaccaccactacaaccagagtgggggcgggctgataca-ccctaaagaatttaacgacgagcccgcttcc-cacaaagaagcgggcttttttgtt SON:(58-70,97-110)L13;(96-106,114-124)L11 Σ=-29.6

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttc-ta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggcttttttt-ta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggcttttttt-ta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-att-aaaaaaagcccgca-cctt----aacaaagtgcgcgtttttttt-ta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-46.0
atgaatcgcatcagcatcaccaccattatcaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cctt----aacagtgcgggctttttttttcta N05:(51-64,90-102)L13;(83-98,106-121)L16 H3=-43.0
atgaaccgcatcagcatcaccaccattaccaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaat-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----aacagtgcgggctttttttttcca N06:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 H3=-52.0
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cct-----aacagtgcgggctttttttt--cg N07:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 H3=-52.0
atgaaccgcatcagcaccaccaccattaccaccatcaccattaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aca-gaaaaaagcccgca-cctg----aacagtgcgggctttttttt--cg TY:(55-64,90-99)L10;(83-98,106-121)L16 Σ=-273.7

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactaca-gtcaggacagactggt-gcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta--- N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccaca-gtgggggcgggctggt-gcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggctttttttta--- N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgaca-atgtg--cgggctggc-gcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggctttttttta--- N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-14.2
atgactactaacagcctaataataatggctaccaccattactattaccgacacgacatatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaa-attcaaaaaaaaggcctgtatcc----aacaagatacaggccttttttta--- N12:(60-73,100-114)L13;(93-109,116-132)L17 H3=-61.3
atgattactaacagcctaatagtaatgaccaccaccattactattaccgacacgacgcatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaa-attcaaaaaaaaggcctgtatcc----aataagatacaggccttttttta--- N13:(60-73,100-114)L13;(93-109,116-132)L17 H3=-47.5
atgttgaatcacagcctaatcgtaatgaccaccattattaccattaccgacacgtcgcatgtt--ggggcaggctgctgagcgcaa-aa-tttcacaaaaaaggcctgtatcc----caaccgatacaggcctttttttatac VC:(61-73,99-113)L13;(93-108,115-130)L16 Σ=-174.8

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataac---tttcaaaaagagcgcgcccgca--ccgggacgaggatgcgggcatttttcta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa----tttcaaaaagagcgcgcttcca--c----actaagaagcgggctttttttta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa----attcaaaaaaagcgcgcatccc--c----aacaagatgcgggctttttttta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagcatcatcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga----att-aaaaaaagcccgca-cct--t----aacaaagtgcgcgttttttttta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-52.1
atgaataccggcagcattattactatgatcacgaccaccactattataacca--ataatgtg--cgggttagtgcgtaacaaaaaga----att-aaaaaaagcccgca-cct--t----aa-aaagtgcgggtttttttttg N09:(54-66,93-105)L12;(87-101,110-124)L15 H3=-10.6
atgaataaacgcactgtgattactatgattatgaccaccactattattacca--atagtgtg--cgggttagtgcgtaacaaaaagatcgaatt-ccacaaaacccgta-ctgaat----aa-aaagtgcgggtttttttatg VK:(58-66,97-105)L9;(95-106,115-126)L12 Σ=-143.2

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactaca-gtcaggacagactggt-gcggctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta--- N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccaca-gtgggggcgggctggt-gcggctttaaataa-tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggctttttttta--- N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgaca-atgtg--cgggctggc-gcggagctaaaaaa-attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggctttttttta--- N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-14.2
atgactactaacagcctaataataatggctaccaccattactattaccgacacgacatatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaa-attcaaaaaaaaggcctgtatcc----aacaagatacaggccttttttta--- N12:(60-73,100-114)L13;(93-109,116-132)L17 H3=-57.1
atgccatctaacagcctagtagtaatgaccacgaccattattattaccgacacgacaaatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaa-attcacaaaaaaggcctgtatcc----aacaagatacaggcctttttttatgc VP:(60-73,100-114)L14;(94-109,116-131)L16 Σ=-123.2

atgcaccgcatcggttccatgctaattgctactactataaccatcactagaactaca-gtcaggacagactggt-gcggctttacataac--tttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggtttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccaca-gtgggggcgggctggt-gcggctttaaataa---tttcaaaaagagcgcgcttccac----actaagaagcgggctttttttta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagcctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgaca-atgtg--cgggctggc-gcggagctaaaaaa---attcaaaaaaagcgcgcatcccc----aacaagatgcgggctttttttta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-14.2
atgactactaacagcctaataataatggctaccaccattactattaccgacacgacatatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaa---attcaaaaaaaaggcctgtatcc----aacaagatacaggccttttttta N12:(60-73,100-114)L13;(93-109,116-132)L17 H3=-61.3
atgattactaacagcctaatagtaatgaccaccaccattactattaccgacacgacgcatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaa---attcaaaaaaaaggcctgtatcc----aataagatacaggccttttttta N13:(60-73,100-114)L13;(93-109,116-132)L17 H3=-61.3
atgattcttaacagccaactagtaatgaccaccaccattattattaccgacatcacacatgtt--ggggcaggctgctgagcgaaagaacaaatttcaaaaaaaggcctgtatcc----aacaagatacaggccttttttta VV:(60-73,103-117)L14;(96-112,119-135)L17 Σ=-188.6

atg--------------caccgcatcggttccatgctaattgctactact----------------------ataaccatcactagaactacagtcaggaca-gactggtgcgg--------ctttacataactttcaaaaagagcgcgcccgcaccgggacgaggatgcgggcatttttcta N01:(69-77,106-114)L9;(104-112,120-129)L9 H3=-22.6
atgggtaacgcctccgccaccgcttcgcttctctgccagccgctactgctggcaggtgcgggcgtggccggcattaccaccatcattactaccgccaccattcgcccggtgcggtccgtcgtcttcgcgtaacttccgaaaacaacggccccgcacccggatcaggatgcgggggcttccctc XCA:(108-114,151-157)L7;(149-157,165-174)L9 Σ=-22.6

atgcaccgcatcggt---tccatgctaattgctactactataaccatcactagaactacagtcaggacagactggtgcggctttacataact-ttcaaaaagagcgcgcccgcaccggga-cgaggatgcgggcatttttc-ta N01:(71-81,95-106)L10;(96-104,123-135)L9 H3=-24.8
atgcgtagcatcggt---ttcatagtaattactactaccacaaccactaccacaaccacagtgggggcgggctggtgcggctttaaataa-t-ttcaaaaagagcgcgcttccac----a-ctaagaagcgggcttttttt-ta N02:(71-81,94-105)L10;(92-107,116-131)L15 H3=-27.0
atgaataccatcagc---ctcataataatgactaccaccaccactattaccgctacgacaatgtg--cgggctggcgcggagctaaaaaa-a-ttcaaaaaaagcgcgcatcccc----a-acaagatgcgggcttttttt-ta N03:(58-68,96-104)L9;(90-105,114-129)L15 H3=-28.6
atgaataccatcagc---atcatcactatgatcactaccaccactaccatagcca--ataatgtg--cgggctggcgcgtagcaaaaaga-a-tt-aaaaaaagcccgca-cctt----a-acaaagtgcgcgtttttttt-ta N04:(54-66,93-105)L12;(87-101,111-125)L14 H3=-46.0
atgaatcgcatcagc---atcaccaccattatcaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaac-a-ca-gaaaaaagcccgca-cctt----a-acagtgcgggctttttttttcta N05:(51-64,90-102)L13;(83-98,106-121)L16 H3=-43.0
atgaaccgcatcagc---atcaccaccattaccaccaccaccactaccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caggaaat-a-ca-gaaaaaagcccgca-cct-----a-acagtgcgggctttttttttcca N06:(55-64,90-99)L10;(83-98,105-120)L16 H3=-52.0
atgcgccgcatcagcctaatcaccacgattattaccaccaccgataccacaggta--acg--gtg--cgggctgacgcgta-caagaaat-a-ca-gaaaaaagcccgca-cct-----a-acagtgcgggctttttttttcta N08:(58-67,93-102)L10;(86-101,108-123)L16 H3=-49.0
atgcgatacatcagcctgaacacaacgattattaccaccaccgaaaccacaggtt--acg--ggg--cgggctgacgcgta-caggaaac-aata-gaaaaaagcccgca-cct-----agacagtgcgggctttttttttcaa YP:(59-67,94-103)L9;(87-102,110-125)L16 Σ=-270.7

Total H3 over all paths: -2511.735  Top Init Best